Skip to main content

U organizaciji Općine Brodski Stupnik, 6. svibnja 2023. godine održana je vježba civilne zaštite „BS Potres 2023“

Tema vježbe bila je spašavanje unesrećenih osoba iz objekta pogođenog jakim potresom te gašenje požara objekta.

Vježba je održana s ciljem uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u situaciji potresa na području Općine Brodski Stupnik.

U vježbi su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Općine Brodski Stupnik, postrojba opće namjene i povjerenici civilne zaštite Općine Brodski Stupnik, djelatnici Službe civilne zaštite Slavonski Brod, Policijske postaje Slavonski Brod i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brodski Stupnik te pripadnici HGSS – Stanice Slavonski Brod, Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod i DVD-a Brodski Stupnik.

Na kraju je održana analiza vježbe sa svim sudionicima, pri čemu su organizacija, kao i sama provedba vježbe ocijenjeni uspješnima.

Zaključeno je kako su sve žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnima.

Služba civilne zaštite Slavonski Brod bila je uključena u kontrolnu skupinu i tim za analizu vježbe, a komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Slavonski Brod.