Skip to main content

U organizaciji časopisa Zaštita, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, u Puli je danas, 30. ožujka 2023. započela dvodnevna konferencija „Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG)“

Sudionike konferencije je, u ime potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova dr.sc. Davora Božinovića te u svoje osobno, pozdravio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut koji je tom prilikom kazao kako Ravnateljstvo civilne zaštite kontinuirano radi na području sigurnosti u urbanim sredinama kroz aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa te jačanju otpornosti i spremnosti na katastrofe.

Ravnatelj je istaknuo kako Ravnateljstvo civilne zaštite podupire inicijativu Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) „Učinimo gradove otpornima 2030“, namijenjenu smanjenju rizika od katastrofa na lokalnoj razini, koja je „prva na udaru“ te kroz dijaloge s lokalnom zajednicom, potiče gradonačelnike da se priključe inicijativi.

„Smanjenje rizika od katastrofa posao je svakog građanina Hrvatske, a ne samo državne ili lokalne administracije. Sami već možemo učiniti puno na povećanju vlastite sigurnosti i sigurnosti svoje obitelji i zajednice. Upoznajmo se s rizicima koji nas okružuju, naučimo i primijenimo sve što možemo kako bismo smanjili rizike i zaštitili se u slučaju katastrofe“ rekao je ravnatelj Trut.

U nastavku konferencije, ravnatelj Trut održao je i prezentaciju na temu „Uloga civilne zaštite i projekti u 2023.“ gdje je govorio o ulozi sustava civilne zaštite u upravljanju krizama te upoznao sudionike s reorganizacijom sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i područjima djelovanja Ravnateljstva civilne zaštite. Kao prioritetne aktivnosti Ravnateljstva istaknuo je rad na jačanju zakonodavnog okvira i provođenju projekata financiranih iz EU fondova. “Trenutno provodimo 18 projekata, dok ih je još nekoliko u fazi pripreme, a sve s ciljem daljnjeg ulaganja u prevenciju, informatizaciju, opremanje, edukacije i osposobljavanja svih sudionika sustava civilne zaštite”, naglasio je te dodao kako se radi na jačanju sustava upravljanja katastrofama kroz opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi, jačanju operativnih kapaciteta nabavom helikoptera te nadogradnji i modernizaciji postojećih sustava i alata te kao primjer istaknuo Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), čija se implementacija uskoro očekuje.

“Projekti pridonose podizanju sustava civilne zaštite na višu razinu te daljnjem razvoju i jačanju sustava, a samim time i upravljanju rizicima”, zaključio je ravnatelj te je rekao kako će “svi kapaciteti nabavljeni kroz rescEU biti na raspolaganju u slučaju potrebe pružanja međunarodne pomoći.”

Uz ravnatelja Truta, na konferenciji je sudjelovao i načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju, Tomislav Marević, koji je prisutnima iznio iskustva hrvatskog tima, modula srednje kategorije za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite koji su sudjelovali u potrazi za unesrećenima u katastrofalnim potresima u Turskoj.

Ovogodišnja konferencija okupila je ugledne stručnjake za urbanu sigurnost, civilnu zaštitu, tehničku i IT zaštitu, komunikacije i druge tehnologije. Tijekom dvodnevnog trajanja, sudionici konferencije razmatrat će i raspravljati o izazovima povezanim s lokalnom i nacionalnom sigurnosti, smanjenju rizika od katastrofa i ugroza te kriznom upravljanju prilikom katastrofa, s posebnim osvrtom na požare, poplave i potrese.

Konferencija „Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG)“ organizira se 15. godinu zaredom, a potporu ovogodišnjoj organizaciji dala je i Istarska županija, Grad Pula, Vatrogasna zajednica Istarske županije te Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.