Skip to main content

Vatrogasci aktivno rade na uklanjanju posljedica kišnog nevremena.

5. kolovoza
9:00 sati
Na području Primorsko-goranske županije jučer je zabilježen veći broj intervencija uzrokovanih posljedicama nevremena praćenog obilnom kišom. Bilježimo 82 tehničke intervencije na kojima je ukupno kumulativno sudjelovalo 319 vatrogasaca sa 97 vatrogasnih vozila iz JVP Opatije, Grada Rijeke, Grada Krka, Crikvenice te DVD Opatija i Cres. Većina tehničkih intervencija odnosila se na ispumpavanje vode iz objekata te uklanjanje stabala i granja s kolnika.

Na području Istarske županije zabilježeno je 13 tehničkih intervencija na kojima je ukupno kumulativno sudjelovalo 46 vatrogasaca sa 17 vatrogasnih vozila iz JVP Umag, Pazin, Pula, Labin, Rovinj, Poreč i DVD Bale i Novigrad. Većina tehničkih intervencija odnosila se na ispumpavanje vode iz objekata i uklanjanje grana i stabala s kolnika.

Na području Zadarske županije bilježimo 27 tehničkih intervencija na kojima je ukupno kumulativno sudjelovalo 72 vatrogasca sa 29 vatrogasnih vozila iz JVP Zadar, Pag i Benkovca te DVD-a Preko i Sali te SIVP Dugi Otok. Većina tehničkih intervencija odnosila se na ispumpavanje vode iz objekata i uklanjanje grana i stabala s kolnika.

Na području Zagrebačke županije također je zabilježen vveći broj tehničkih intervencija uzrokovanih posljedicama nevremena praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom. Bilježimo 25 tehničkih intervencija na kojima je ukupno kumulativno sudjelovalo 158 vatrogasca sa 53 vozila iz JVP Zaprešića i Samobora te i DVD sa područja županije. Većina tehničkih intervencija odnosila se na ispumpavanje vode iz objekata, punjenja vreća s pijeskom i gradnje nasipa te uklanjanje grana i stabala s kolnika.

4. kolovoza
19:00
Primorsko-goranska županija
Od 11:00 do 18:00 sati na području PGŽ odrađene su 42 tehničke intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo 190 vatrogasaca sa 47 vatrogasnih vozila.

17:30
Primorsko-goranska županija
Od 11:00 do 17:00 sati na području PGŽ odrađeno je 35 tehničkih intervencija vezanih uz kišno nevrijeme na kojima je kumulativno sudjelovalo 168 vatrogasaca sa 39 vatrogasnih vozila. Intervencije su zabilježene na području Rijeke, Klane, Kastva i u mjestu Pobri,

15:00
Primorsko-goranska županija
Danas je područje Primorsko-goranske županije zahvatilo kišno nevrijeme koje je imalo za posljedicu plavljenje objekata i prometnica. Na 19 vatrogasnih tehničkih intervencija angažirana su 104 vatrogasca sa 33 vatrogasna vozila.

Foto: JVP Zagreb – Spašavanje sa skele na Savi